SATINALMA DA ÜRÜN ALIMI

 

1-NİÇİN ÜRÜN ALIMI YAPILIR

Ürün alımı yaparken birinci derecede öncelik ürünü müşterinin talep etmesidir.

ikinci derecede öncelik ise ürünü şirketimiz yetkililerinden veya personellerinden bir i veya bir kaçının satacağı kanısına vararak satışının talep edilmesi.

Üçüncü derece öncelikte satın almacının kendisinin herhangi bir reklâmdan, televizyon reklâmı olabilir, radyo reklâmı olabilir, gazete veya dergi olabilir,

Bu reklâmlardan birin den veya birkaçından etkilenerek ürünün satın alamsını yapmak istemesi Ve son olarak ürünü satıcı firmanın teklif etmesidir.

 

2- ÜRÜN ALIMI YAPILIRKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN UNSURLAR

Ürün alım teklifi yukarıdaki birinci maddenin herhangi bir maddesi ile gerçekleştirilebilir. Bu aşamadan sonra yapılacak işlemler şu soru ve cevaplarla çalışılarak devam etmeli. Ürün yeni ürün mü, eğer yeni ürün ise, mağazamızda satmakta olduğumuz muadil rakibi var mı, varsa cirosu ve bize getirisi ne oran dadır,

Satmakta olduğumuz muadil ürün veya ürünler ile bir ciro, kota, süre, anlaşmamız var mıdır, var veya yok son olarak bu ürün satmakta olduğumuz muadillerinden gerçekten farklı diyebileceğimiz bir yönü belirgin bir şekil de var ise ve olumsuz bir tablo üsteki diğer yazılı olan sorulardan çıkmamış ise ürün alımı deneme satışı için satış anlaşmasına geçilebilir .

 

3-ÜRÜN ALIMI YAPARKEN ANLAIMA NASIL OLMALIDIR

Mutlaka yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Anlaşma süresi ve şekli iki aşamada olmalı

Birinci aşamada ürünün deneme satışı süresi ve deneme satışı süresi zarfı için de alım şartları açıkça belli edilmeli ikinci aşamada yani daimi satışa geçilirse alım şartları ne olacağı açıkça belli olmalıdır. Anlaşmalarda başlangıç ve bitiş süreleri açıkça belli olmalıdır, ürünün liste fiyatı, fatura altı iskontosu, dönem sonu ciro pirimi anlaşma süresi için de ürünün satışının hızlandırılması veya tanıtım aktivitelerinin hangi bedellerin nasıl ve ne zamanlarda kullanılacağı belli olmalı fiyat geçişlerin de izlenilecek yol, hasarlı ürün ve stok fazlası ürün iadelerin nasıl olacağı konusunda, alıcı firmanın satıcı firmaya ödemeyi nasıl yapacağı konuları, ürünün reyona katılım bedeli ne zaman verileceıi ve nasıl verileceği tüm bu konular alıcı ve satıcı tarafından tam bir mutabakat içinde hazırlanılmalı ve iki sayfa olarak hazırlanır ve imza yetkilileri tarafından anlaşma imzalanılır.

 

4-CARiNiN AÇILMASI VE ÜRÜNLERiN SİSTEME GİRİLMESİ

Satın alma tarafından firma cari bilgileri ve anlaşma bilgileri sisteme girilir ve yine tüm ürünlerin, ürün ismi, adet satış barkodu, koli alış barkodu, satıcı firma ürün kodu, satıcı firma ürün satış ismi, alış KDV’Sİ, satış KDV’Sİ, ürünün raf ömrü, koli içeriği tüm bu bilgiler her ürün için girilir. Ve bundan sonra firmanın satın alma fiyat listesi oluşturulur. Bu bilgiler de ise ürünün direk adet liste fiyatı girilir, sabit iskontoları girilir, aktivite veya kampanya ?skontosu varsa girilir ve alış satış KDV bilgilerinden sonra ürünün satış fiyatı belirlenir.

 

5-ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİ VE REYON TEŞHİRİ

Ürünün satış fiyatı ürünün alış fiyatı, muadil ürün satış fiyatları rakip firma ürün satış fiyatları ürüne göre zaman ve sezon da değerlendirilerek satış fiyatı belirlenir. Ürünün tanzim ve te?hiri mutlaka rakiplerinin yanına ve mümkünse deneme süresince göz ve el hizası reyonuna ön sırası rakiplerinden daha çok açılarak ve ürünün yeni ve tanıtım aşamasın da olduğu bilgisini içeren bir etiketle fiyatlandırılır.