SATINALMA SÖZLÜĞÜ

 •  SATIN ALMA SÖZLÜĞÜ 1

  KALiBRE: çap manasındadır, aynı zamanda bir ölçü birimidir 1 kalibre 0,254mmdir.Biz market satın almacıların kullandığı manası ise ölçümlemeden ortaya çıkan, ölçüm sonucu değerlendirme veya sınıflandırma sonucu dur.

  Örnek: zeytin alımında iriliği değerlendirme ölçümdür. Bir kg zeytindeki adet sayısının azlığı zeytinin kalibresinin büyüklüğünü ifada ederken, tam tersi, yani kg deki adet sayının çokluğu ise ürünün küçüklüğünü yani kalibresinin düştüğünü gösterir.

   

  BRiX: Domatesin içinde bulunan katı madde miktarını gösteren değerdir.

  Tüketici açısından salçanın katılığının, yoğunluğunun kıyaslandığı değerdir.

   

  Örnek: salçada brix ortalama 22–24 ve 28–30 aralarındadır. Ortalama 6kg salçadan 28–30 aralı yoğunlukta salça elde edilir.

   

  LİGHT: İngilizce bir kelimedir Türkçe karşılığı ye?nidir, Türkçe manası ise. Ağır olmayan, hafif, sindirimi kolay anlamına gelir.

   

  DİET: Fransızca diete kelimesinden Türkçemize girmiştir. Kelime karşılığı sağlığı korumak veya düzeltmek amacı ile uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim karşılığı

 •  SATIN ALMA SÖZLÜĞÜ 2

  NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI: En olgun zeytin tanelerinden yapılan% 100 saf zeytinyağı hiçbir katkısı olmayan, zeytin kokusu ve tadını en çok bulunduran, serbest yağ asitliği oranı en fazla % 0,80 i geçmeyen yağdır. Kızartmalarda ve soslarda kullanılır. Isıtılarak tüketilmesi tavsiye edilmez.

   

  NATÜREL BİRİNCİ SIZMA ZEYTİNYAĞI: Natürel sızma zeytinyağından farkı, serbest yağ asitliği oranı daha fazladır , % 2 dir.

   

  NATÜREL İKİNCİ SIZMA ZEYTİNYAĞI: Natürel sızma ve natürel birinci sızmadan farkı, serbest yağ asitliği oranı , % 3,3 dür.

   

  RAFİNE ZEYTİNYAĞI: Zeytin ham yağının doğal yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmadan, rafine edilerek elde edilen yağdır, serbest yağ asitliği oranı oldukça düşüktür en fazla % 0,3halk arasında en az bilinen, genelde kızartmalarda idealdir.

   

  RiViERA ZEYTİNYAĞI: Rafine zeytinyağı ile natürel sızma zeytinyağı karışımından meydana gelir, rengi ve kokusu zeytin den uzaktır, serbest yağ asitliği oranı en fazla % 1,5 oranlarındadır, genelde yemeklerde kullanılır.

   

  HOMOJENİZE YOĞURT: Yoğurdun yağ oranının yoğurdun her kısmımda aynı olan yoğurt.

   

  KAYMAKLI YOĞURT: Homojenize edilmiş yoğurda, bir miktar homojenize edilmemiş sütü karıştırarak, 90-95 derecede kaynarken içine bir miktar krema ilave edilerek yoğurdun üst kısmında kaymak oluşur , bu tür yoğurtlara kaymaklı yoğurt denir .

   

  PASTÖRİZE SÜT: Fabrikalarda kaynama derecesinin altında ısıtılarak ve birtakım filtreleme sistemleri kullanılarak zararlı maddelerden arındırılmış ürün dür. Kullanım süresi soğukta muhafaza edilirse 2 gündür.

   

  UHT SÜT: Fabrikalarda 135–150 derece arasında 2–4 derece tutularak, sütün bozulmasına sebebiyet veren tüm yabancı maddelerden ihtiva edilmesi manasındadır, raf ömrü oda sıcaklığında 4 aydır, ambalaj açıldıktan tüketilene kadar buzdolabında saklanmalıdır.

   

  BARKOD: İngilizce bir kelimedir barcode yazılışıdır okunuğu ise barkod ‘dur rakam ve noktalama işaretleri kullanılarak oluşturulan referans numarasının dik düz kalın ve aralıklı çizgiler arasına yerleştirilmiş ve bir sembol şekline dönüştürülmüş halidir. İlk barkod patendi 1949 da alınmıştır. Perakendecilik ve gıda sektöründe onüç haneli barkod sembolü kullanılmaktadır. barkodun sol baştan ilk üç hanesi ülke kodudur, ondan sonraki dört hane firma kodudur, daha sonraki beş hane ürün kodudur ,ve en son hane ise kontro numarasıdır .Nedir bu kontrol numarası , anlatalım , optik okuyucular sistemi şunu bilir her okuduğu barkodun şu hesaplamaya göre rakamlarının toplamı on ve on un katlarını verirse problemsiz bir barkoddur ve okuma kabul edilir. Hesaplama tekniği şöyledir , barkodun en sonundaki rakam ayrı tutulur , ondan sonraki rakamlar tek ve çift diye ayrılırlar tek rakamlar birbirleriyle toplanırlar ve üç ile çarpılırlar , çift rakamlarda kendileri ile toplanırlar , tek rakam ve çift rakam toplamları birbirleri ile toplanıp son kontrol numarası da toplama eklenince on ve katları bir toplam sonucu çıkıyorsa barkod doğrudur sistem okur .Örnek hesaplama :979 975329368 ?son rakamı i beklet ondan sonraki tek olan rakamlar

  8+3+2+5+9+7 toplayalım =34 yapar 3 ila çarpalım =102 yapar çift olan rakamlar ise

  6+9+3+7+9+9 toplayalım =43 yapar çiftlerin toplamı 43 +teklerin sonucu 102 dir, ikisinin toplam? ise 145 yapar, 145 sayısının 10 ve katları olacak rakama ulaşması için kaç sayılı bir rakam gerekir tabi ki 5 sayılı rakam gerekir, o zaman son rakam 5dir. istediğiniz yazar kasada el terminalinde optik okuyucuda ve barkod makine sinde deneyin, son rakam 5 olmazsa barkod doğru olmaz.

 •  SATIN ALMA SÖZLÜĞÜ 3

  MARKET: Özellikle her türlü gıda maddesinin, ev, büro, mağaza ve benzeri, yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkândır.

   

  SÜPERMARKET: Her türlü tüketim malının, özellikle yiyecek maddelerinin ve mutfak gereçlerinin, alıcılara seçip satın alınabildiği büyük satış yeri, büyük mağaza

   

  HİPERMARKET: Çok çeşitli malın satıldığı, büyük alışveriş merkezi

   

  GROSSMARKET: Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer.

   

  DİSCOUNTMARKET: Zamanın, nakit in, işgücünün, minimum kullanılarak verimin ise en kısasürede maksimum olarak alındığı, yönetme, yönlendirme ve çalışma, sistemidir. Discount çalışma, insanın her anında kullanabileceği bir yaşam ve çalışma tekniğidir.

   

  DİSCOUNT: İngilizce bir kelimedir. Sözlük manası ucuzluk, indirim, iskonto manasındadır.

 •  SATIN ALMA SÖZLÜĞÜ 4

  VALÖR: Fransızca bir kelime olup sözlük manası, değer, kıymet, geçerlik, dir.

  Fakat bankacılık sistemin de manası ise,  alınan ve verilen faiz hesaplamaların da esas alınan sürenin başlangıç günüdür.

   

  VADE: Alacaklı tarafından borçluya tanınan ödeme süresi, vade hesaplamalarında TC kanunlarına göre işlemin yapıldığı gün vadeden sayılmaz .(20.09.2007 tarihinde alınan ve vadesi bir hafta olan malın ödemesi hesaplanırken, 21.09.2007 esasa alınarak ödemenin 27.09.2007 tarihi gün bitimine kadar yapılması gerekir.

   

  VADE FARKI: Borçlunun vadeli ödemesini vadesinde ödememesi durumunda vade bitimindeki ilk günden itibaren başlar ve ticari anlaşmada belirtilen vade farkı birim ücretinden hesaplanarak borçludan tahsil edilir. ( tutar / 100 =sonuç x gün adedi x vade farkı birim ücreti ).

   

  FATURA: Ticari ilişki gereği satıcı tarafından alıcı adına bir mal veya hizmetin satıldığını belgeleyen evraktır. Hukuken her teslim alınan fatura sekiz gün içinde itiraz edilmediği sürece, belge kabullenilmiş olsada ticari ilişki anlaşması farklı konuya değiniyorsa Faturayı teslim alanın itiraz hakkı vardır. aksi halde ticari anlaşmanın anlaşma olma özelliği kalmaz.

   

  Her kesilen faturada bulunması gereken beş ana unsur TC hukuk kurallarına göre mecburidir.

  1-Faturanın düzenleme tarihi ve seri numarası

  2-Faturayı düzenleyenin adı varsa ticari unvan? iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

  3-Müşterinin adı ticari unvanı adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası.

  4-Malın veya işin açıklaması birimi tutarı ve tutarı

  5-Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

   

  NAYLON FATURA: Faturası olmayan bir mal için alıcıya verilen birini harcama yapmış gibi göstermek amacıyla yasadışı olarak düzenlenen faturaların halk arasındaki adıdır.

   

  PROFORMA FATURA: Bir malın satın alınmasını sağlamak amacıyla ödemenin önceden yapılabilmesi için kesilen faturadır.

   

  HİZMET FATURASI: Adından da anlaşılacağı gibi hizmet karşılığı emek karşılığı kesilen fatura

   

  FİYAT FARKI FATURASI: Daha önce fatura ile alınan malın fiyatının geri çekilmesi durumunda alıcının satıcıya kestiği fark faturasıdır. Halk arasında bilinen manası girişilen herhangi bir işte belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumudur. amaç dinmek, görev kabullenmek tir.

 •  SATIN ALMA SÖZLÜĞÜ 5

  VİZYON: Fransızca vision kelimesinden vizyon olarak Türkçemize geçmiştir, manası, görünüm, amaç edinilen, ulaşılmak istenen, ideal manalarına gelir.

   

  BİLÂNÇO: İtalyanca bilânço kelimesinden Türkçemize girmiştir. Türkçe manası Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge, dengelem. Halk arasında bilinen manası girişilen herhangi bir işte belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumudur.

   

  İRSALİYE: Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi.

   

  UNVAN: Bir kimsenin işi mesleği toplum içindeki durumu ile ilgili kullanılan ad.

   

  GİDER PUSULASI: Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret yapanlardan olan mal ve hizmet alımlarına karşılık kesilen mali evraktır.

   

  BİLÂNÇO: İtalyanca bilânço kelimesinden Türkçemize girmiştir. Türkçe manası Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge, dengelem.