PAZARLAMANIN TANIMI

Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin, satışını geliştirmek amacı ile tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.

 

PAZARLAMACI

Pazarlama işi ile uğraşan görevli pazarlama uzmanı.

 

PAZARLAMANIN ÖNEMİ

Kişilerin, şirketlerin ve devletlerin, gelişmeleri ve büyümeleri ekonomilerinin doğru ve güçlü olması ile ilgilidir. Ekonomilerin güçlülüğü de üretim ve pazarlamadan geçer, üretim ve pazarlaması olmayan bir ülke düşünün ve diğer dünya ülkeleri ile kıyaslayın, ya bu ülke vatandaşının alım gücü seviyesi, yoksa alım güçleri hiç mi yok tamamen mi yardıma muhtaçlar, evet tamamen yardıma muhtaçlar. Evet, olmazsa olmazlardan birileri de üretim ve pazarlama gücüdür.

 

PAZARLAMA YÖNTEMLERİ

Geleneksel pazarlama, gerilla pazarlama

 

GELENEKSEL PAZARLAMA

● üretim ve satışa yöneliktir, müşterilerin gereksinimleri dikkate alınmaz, bunun sonucu olarak yapılan üretimin satışı için çoğu kez satış ve teşvik tekniklerine başvurulur.

● En büyük özellikleri ise Pazarlama için para yatırımı gereklidir.

● Büyük iş dünyasına yönelik olması

● Performans ölçü birimi satıştır.

● Deneyim ve tahmin üzerine kuruludur.

● Birden fazla işe aynı anda girebilir.

● En önemli konu satıştır ve sonrası müıteri unutulur.

● Müşteriye hizmetimin veya malımın faydalarını satın al der.

● Büyük gurupları hedef alır.Her zaman ben der.

● Sadece pazarlama tekniği ile satış yapabileceğini düşünür.

● Teknolojiye pek fazla önem vermez.

● Bilinç dışını hedefler ve küçük değerlere önem vermez.

 

GERİLLA PAZARLAMA

Bütçesi küçük ama hayalleri büyük girişimciler için 1980lerde ortaya çıkmıştır. Sonuç ve hedef olarak geneleksel pazarlamadan farkı sonuca ulaşırken kullandığı yöntemlerdir. En büyük özelliklerini sıralayacak olursak.

● Paran varsa yatır ama önemli olan para değil enerji ve hayal gücüdür.

● Açık seçik gerçekleri anlatır.

● Küçük işletmelere yöneliktir.

● Önemli olan kar etmektir.

● Psikoloji ve insan davranışları üzerine odaklıdır.

● Önce işini yönet sonra başka işe yönel.

● Geometrik açı ile işi büyütmek amacıdır.(müşterilerin arkadaşlarını ve akrabalarını da işin içine katmaktır.)

● Her zaman müşteri der.

● Küçük ayrıntılara ve insan ilişkilerine önem verir.

● Pazarlamadan önce rıza almaya önem verir.

● Rakiplerle pek fazla işi olmaz işine bakar.